Adatkezelési tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatkezelési tájékoztatót, melyben a Környezetünkért Óvodai Egyesület tájékoztatja a honlapjára látogatókat a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, az érintett jogairól. Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót törvényes képviselőjével együtt olvassa el.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: ikreko@gmail.com +36 70 621 5353

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: https://koe.hu.

A Környezetünkért Óvodai Egyesület (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 21. E lh. 10.em. 38.) célja: az óvodapedagógusok – motiváltságán alapuló – környezettudatos szemléletének és cselekvésének alakítása, elméleti és gyakorlati, módszertani ismereteik mélyítése és bővítése a fenntarthatóságra és a környezeti nevelés vonatkozásában. Az óvodai környezeti nevelés megújítása.

Általános adatok:

Környezetünkért Óvodai Egyesület

 • Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 21. E lh. 10.em. 38.
 • Cím: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 20. 2. emelet 3. ajtó
 • Az Egyesület cégjegyzékszáma: 00 18 183193
 • Az Egyesület adószáma: 18183193-1-41
 • Képviseli: Bihariné dr. Krekó Ilona, Elnök
 • Adatvédelmi ügyekben kapcsolattartásra jogosult személy:
  • Bihariné dr. Krekó Ilona
  • Elérhetőségek:  ikreko@gmail.com +36 70 621 5353

Kinek az adatai érintettek?

Az adatkezelési tájékoztatónk természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor Egyesültünk olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
A Bizottság 29. számú munkacsoportjának és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Egyesületünk az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli az egyesület,
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz szükséges
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Több jogalapja (jogszabály által biztosított oka) lehet annak, hogy adatait kezeljük.