AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

 Az egyesület célja: az óvodapedagógusok – motiváltságán alapuló – környezettudatos szemléletének és cselekvésének alakítása, elméleti és gyakorlati, módszertani ismereteik mélyítése és bővítése a fenntarthatóságra és a környezeti nevelés vonatkozásában. Az óvodai környezeti nevelés megújítása.

Az egyesület célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  1. A fenntarthatóság pedagógiájának elveit magáénak valló, a környezeti kultúrára való nevelést kiemelt feladatként kezelő óvodapedagógusok és óvodai pedagógia közösségek számára fórum biztosításával.
  2. Évente más-más témában és helyszínen egy-, esetenként kétnapos szakmai találkozók szervezésével.
  3. Továbbképzési programok összeállításával, akkreditációjával, a továbbképzések szervezésével és bonyolításával.
  4. Különböző helyszíneken terepséták szervezésével.
  5. Módszertani segédanyagok készítésével, kiadásával és terjesztésével.
  6. Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködéssel.
  7. Környezetvédelem
  8. Természetvédelem